image banner
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN DƯƠNG KINH - TP. HẢI PHÒNG
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Lĩnh vực Công thương

          1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai:

          - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (theo Mẫu số 05) tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87.

          - Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc Hộ kinh doanh cá thể.  

          - Bản sao hợp đồng Đại lý (bán buôn) LPG với thương nhân kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực (đơn vị bán buôn do Sở Công Thương cấp).

          - Tài liệu về PCCC:

          + Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của nhân viên cửa hàng.

          + Biên bản kiểm tra PCCC của cửa hàng. (đối với cửa hàng chứa dưới 150kg).

          - Giấy chứng nhận Mã số thuế.

          2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai:

          Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu số 12 theo NĐ số 87/2018/NĐ-CP.

          3. Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai:

          - Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu số 12 theo NĐ số 87/2018/NĐ-CP.

          - Các giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

          4. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu:

          - Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo Mẫu số 01). theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017.

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

          - Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

          - Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu (Kèm theo giấy phép bán buôn do Sở Công Thương cung cấp).

          - Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu

          5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu:

          - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 02 ban hành theo NĐ 105/2017/NĐ-CP.

          - Bản sao giấy phép đã được cấp.

          - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi bổ sung.

          6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu:

          - Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 03 ban hành theo NĐ 105/2017/NĐ-CP.

          - Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có)

          7. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

          - Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

          - Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá.

          - Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).

          - Bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đăng ký về PCCC, bảo vệ môi trường.

          8. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

          - Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu.

          - Bản sao giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có).

          9. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

          - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017.

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

          - Bản tự công bố sản phẩm, Kết quả thử nghiệm của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng.

          - Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

          - Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm SX.

          - Bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đăng ký về PCCC, bảo vệ môi trường.

          10. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

          - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 02 ban hành theo NĐ 105/2017/NĐ-CP.

          - Bản sao giấy phép đã được cấp.

          - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

          11. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

          * Cấp lại do giấy phép hết hiệu lực:

          - Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu số 01 ban hành theo NĐ 105/2017/NĐCP.

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

          - Bản sao giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

          - Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

          * Cấp lại do giấy phép bị mất hoặc bị hỏng:

          Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 03 ban hành theo NĐ 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp./.

 

Quốc Vũ

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0