image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2024; thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Uỷ ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm:

1. Về cải cách thể chế: Kịp thời nắm bắt, kiến nghị khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong sản xuất, kinh doanh.

2. Về cải cách thủ tục hành chính: Kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ thủ tục hành chính phải được tiếp nhận qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết không đúng quy trình theo quy định, nếu cơ quan thanh tram kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý gắn với trách nhiệm người đứng đầu. 

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 307/KH-BTVTU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị. 

4. Về cải cách chế độ công vụ: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật. 

5. Về cải cách tài chính công: Tập trung tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên; tăng cường chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đặc biệt là tập trung triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn quận Dương Kinh năm 2024 và Kế hoạch Chuyển đổi số quận Dương Kinh năm 2024./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0