image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa tại Tổ dân phố Trà Khê 3 (giáp trụ sở UBND phường Anh Dũng), quận Dương Kinh.

Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo:

1. Thu hồi 12.000,0 m2 đất tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa tại Tổ dân phố Trà Khê 3 (giáp trụ sở UBND phường Anh Dũng), quận Dương Kinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh làm nhiệm vụ chủ đầu tư. 

- Vị trí, chỉ giới các thửa đất: xác định theo Trích lục địa chính số 1397/2024-TL tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật - dữ liệu, thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ký ngày 05/6/2024. 

- Loại đất đang sử dụng gồm: đất trồng lúa, đất giao thông, đất thủy lợi và loại đất khác (nếu có).

 - Lý do thu hồi đất: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa tại Tổ dân phố Trà Khê 3 (giáp trụ sở UBND phường Anh Dũng), quận Dương Kinh. 

2. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thời gian bắt đầu kể từ ngày triển khai thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân quận. 

3. Dự kiến kế hoạch di chuyển, giải phóng mặt bằng: Theo kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân quận. 

4. UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có liên quan.

5. Người có đất thu hồi: Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận và cơ quan liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0