image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Dương Kinh năm 2024

     Thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; UUBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện

     1. Mục đích

     - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

     - Chủ động các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 

     2. Yêu cầu

     Quán triệt nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg. Quá trình triển khai thực hiện, lồng ghép với các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

     3. Nội dung trọng tâm. 

     - Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác PCCC, Chương trình hành động số 48-Ctr/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thưởng vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25/6/2015 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PCCC; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ;…. 

     - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, điện lực; kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý 3 nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

     - Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội cho việc phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; trong đó, tập trung nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hạ tầng (giao thông, nguồn nước...); xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... 

     - Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức pháp luật; kiến thức phòng cháy; kỹ năng tự cứu, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; thực chất, hiệu quả cho mỗi người dân, gia đình và tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, khả năng ứng phó của người dân khi có sự cố cháy, nổ, tình huống sự cố tai nạn xảy ra. Các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương dành thời lượng phù hợp, ưu tiên khung giờ nhiều người theo dõi để tuyên truyền về công tác này; đồng thời tích cực truyền thông về các mô hình, cách làm hay, điển hình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nhân rộng toàn xã hội. 

     - Coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bài bản. Khuyến khích, động viên các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai; mỗi gia đình chủ động trang bị phương tiện phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, búa, rìu, kéo phá dỡ, hệ thống báo cháy tự động đối với nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...; mỗi người dân chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thoát nạn và xử trí trong khi cháy. Cùng với đó, hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp, lực lượng chuyên ngành, đội phòng cháy chữa cháy sơ sở, đội dân phòng phải ngày càng chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. 

     - Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trong đề xuất chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót đối với các công trình nhất là cấp nước đô thị, các chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố và đúng quy định pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy không được gây phiền hà, khó khăn, không hợp pháp hóa sai phạm nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nhất là khi “chuyển đổi trạng thái” phải có sự chuyển tiếp để người dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, khắc phục. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn, thảo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 và Văn bản số 862/UBND-NC&KTGS ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

     4. UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị, địa phương

     5. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân quận (qua Công an quận) để kịp thời hướng dẫn. 

     - Ủy ban nhân dân các phường: Định kỳ trước ngày 13 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH về Ủy ban nhân dân quận (qua Công an quận) để tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố theo quy định. 

     - Giao Phòng Kinh tế, Công an quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, tập hợp và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận, Công an thành phố theo quy định./

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0