image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Thường trực HĐND quận Dương Kinh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023


       Sáng ngày 06/10/2023, Thường trực HĐND quận Dương Kinh khóa III họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Vũ Bình Dương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị; cùng dự có: Đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận.

 

Anh-tin-bai

Đ/c Vũ Bình Dương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

 

 

       Phiên họp thường kỳ tháng 9 của Thường trực HĐND quận có các nội dung: Họp liên tịch thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND quận khóa III; hopk đánh giá kết quả hoạt động của HĐND quận 9 tháng; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và tháng 10 năm 2023; nghe Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND quận tại kỳ họp thư 2, 4, 7, 9 HĐND quận khóa III.

       Các hoạt động của HĐND quận 9 tháng năm 2023 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy để triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND quận được triển khai đúng quy định của Luật và có sự đổi mới để nâng cao chất lượng kỳ họp. Duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND, UBMTTQVN quận, các cơ quan, đơn vị hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động giám sát, đảm bảo chủ trương của Quận ủy và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

       Thường trực HĐND quận trong 9 tháng, chỉ đạo tổ chức 02 kỳ họp (01 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp thường lệ), ban hành 26 Nghị quyết. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND quận đã lựa chọn 02 nhóm vấn đề về Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thông tin để chất vấn tại kỳ họp, đã có 13 câu hỏi chất vấn. Thường trực HĐND quận đã trình kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của HĐND quận xem xét, điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận 2023 về “Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên địa bàn quận từ năm 2021 đến thời điểm giám sát”. Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đã thực hiện 09 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Thường trực HĐND quận thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND quận tại kỳ họp thứ 2, 4, 7, 9 của HĐND quận khóa III; qua giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay công tác tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND quận đã được UBND quận, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, với 199 kiến nghị của cử tri và 28 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND quận đã được các cơ quan của quận tập trung giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều nội dung khó khăn, phức tạp được UBND quận chỉ đạo giải quyết triệt để, được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích”. Ban Pháp chế tổ chức 01 cuộc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Thường trực HĐND quận tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND quận tại 06 điểm, có trên 500 cử tri đến dự, với 34 lượt ý kiến, kiến nghị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của quận; các Tổ đại biểu HĐND quận tổ chức tiếp công dân tại địa bàn ứng cử vào ngày 15 hàng tháng. Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2021-2026, ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND quận với Thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm 2023….

       Quý IV, Thường trực HĐND quận tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2023; chú trọng tăng cường đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ động, kịp thời chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp chuyên đề để giải quyết những vấn đề cấp thiết, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đảm bảo thực chất, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo hoàn thành các chương trình, kế hoạch giám sát năm 2023; chú trọng khảo sát, giám sát các vấn đề phát sinh, bức xúc của cử tri. Thực hiện phối hợp giám sát, khảo sát với các cơ quan thành phố và địa phương khi có yêu cầu. Tăng cường đôn đốc việc thực hiện và theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND quận theo luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND quận và Ủy ban MTTQVN quận theo quy chế phối hợp hoạt động. Tiếp tục tổ chức để đại biểu HĐND quận tiếp công dân định kỳ hàng tháng; tiếp nhận đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; kịp thời xử lý và giám sát, theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết. Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề lần thứ 4 giữa Thường trực HĐND quận với Thường trực HĐND các phường. Hướng dẫn tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận, phường năm 2023./.

Quốc Vũ

                                                                                          

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0