image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

    Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch số 85/KH-HĐND, ngày 16/10/2023 về chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, xét Văn bản số 2849/UBND-TCKH, ngày 09/11/2023 của UBND quận và theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND quận về việc điều chỉnh một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa III; Thường trực HĐND quận Thường trực HĐND quận ban hành văn bản thông báo:

    1. Nhất trí đưa nội dung Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công quận giai đoạn 2021-2025 (lần 6) ra khỏi nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa III (Lý do: UBND quận có Tờ trình số 114/TTrUBND ngày 30/10/2023 về đề nghị tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND quận, trong đó có nội dung trình HĐND quận xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công quận giai đoạn 2021-2025 (lần 6)

    2. Nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết của HĐND quận về điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND quận khóa III, trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND quận khóa III, trình kỳ họp theo quy định.

    Trên cơ sở việc điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa III, Thường trực HĐND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại biểu HĐND quận tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp theo Kế hoạch đề ra./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0