image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

triển khai thực hiện Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân quận ban hành văn bản chỉ đạo

1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội quận, Uỷ ban nhân dân các phường: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về việc cung cấp, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. 

- Tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định này theo quy định 

- Tổ chức cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Khẩn trương công khai danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định tại Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 của Văn phòng Chính phủ. 

2. Đề nghị Công an quận Chỉ đạo Công an phường phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường: thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định này theo quy định; Công khai danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định tại Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 của Văn phòng Chính phủ./.

Quốc Vũ

AdminDuongKinh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0