image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường 25m tại phường Hưng Đạo (đoạn từ đường Phúc lộc qua trường THCS Hưng Đạo kết nối ngõ đi đường 355)

    Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo:

    1. Thu hồi 9.800,3 m2 đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường 25m tại phường Hưng Đạo (đoạn từ đường Phúc Lộc qua trường THCS Hưng Đạo kết nối ngõ đi đường 355), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh làm chủ đầu tư. -

     - Vị trí, chỉ giới khu đất: theo Trích lục địa chính số 142/2023-TL, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật - dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/6/2023.

    - Loại đất đang sử dụng gồm: đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích trồng lúa; đất giao thông; đất thủy lợi; đất ở; đất nghĩa địa.

    - Lý do thu hồi đất: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường 25m tại phường Hưng Đạo (đoạn từ đường Phúc Lộc qua trường THCS Hưng Đạo kết nối ngõ đi đường 355).

    2. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày triển khai thông báo thu hồi đất đến khi thực hiện xong.

    3. Dự kiến kế hoạch di chuyển, giải phóng mặt bằng: Theo kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, phương án bố trí tái định cư của Ủy ban nhân dân quận (nếu có).

    4. UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có liên quan.

     5. Giao UBND phường Hưng Đạo:

    - Công bố rộng rãi chủ trương thu hồi đất trên các phương tiện thông tin, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại khu dân cư nơi có đất thu hồi.

    - Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Dương Kinh xác định nguồn gốc đất đai trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

    - Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

     5. Người có đất thu hồi: Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận và cơ quan liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0