image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen

     Nhằm tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen. Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các phường thực hiện một số nội dung:

    1. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐCP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐCP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Trong đó, đối với thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen phải ghi bằng tiếng Việt cụm từ “thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm và thông tin cảnh báo. Đối với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10cm2 thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

    2. Yêu cầu các phòng, đơn vị: Kinh tế, Y tế, Đội Quản lý thị trường số 8 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân cấp có sử dụng các nguyên liệu từ sinh vật biến đổi gen (tập trung vào sản phẩm ngô, đậu tương như: các sản phẩm lên men từ đậu tương, nước sữa đậu lành, sữa ngô, bột rau mầm đậu tương, đậu đỗ …); kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

    3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường: Rà soát các đối tượng là thực phẩm có thành phần biến đổi gen (đậu phụ, giá đỗ, rau mầm đậu nành, …) trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về nguồn gốc, đối tượng nguyên liệu vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đối gen (nếu có) quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen; Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNTBKHCN ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0