image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Tăng cường công tác tuyên truyền việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố qua Tổng đài 1022

Để tiếp tục vận hành Tổng đài 1022 theo quy định tại Quy chế phối hợp tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố bảo đảm hiệu quả, kịp thời và mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh ban hành văn bản chỉ đạo: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về Tổng đài 1022 của thành phố Hải Phòng, nơi tiếp nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến:

- Những sự cố hạ tầng kỹ thuật; 

- Những nội dung phát sinh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố; 

- Những hiến kế góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. 

- Những nội dung đã có chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

- Những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận, UBND các phường: 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Fanfage Cổng thông tin điện tử quận, phường về Tổng đài 1022 của thành phố Hải Phòng tiếp nhận kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Tuyên truyền bằng maket Tổng đài 1022 của thành phố Hải Phòng được thiết kế dưới ba hình thức (Standy, Poster dán tường, băng rôn) tại Bộ phận Một cửa quận và phường. 

- Ủy ban nhân dân các phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về Tổng đài 1022 của thành phố Hải Phòng tiếp nhận kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

3. Tổng đài 1022 thành phố Hải Phòng tiếp nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Truy cập tại địa chỉ https://1022.haiphong.gov.vn hoặc gọi điện đến số (0225)1022./.

Quốc Vũ

AdminDuongKinh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0