image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh triển khai tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) năm 2024 trên địa bàn

Thực hiện việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản chỉ đạo:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận xây dựng nội dung tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố gồm:
+ Tổ chức Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 (Hội sách Hải Phòng năm 2024).
+ Cuộc thi kể chuyện theo sách với Chủ đề: “Sách và Khát vọng tương lai”.
+ Tổ chức Tọa đàm truyền hình với Chủ đề: “Sách và Văn hóa đọc trong chuyển đổi số”.
+ Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo.
+ Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Hệ thống Thư viện, Nhà Văn hóa.
+ Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua hệ thống Xuất bản, Phát hành.
+ Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể.
2. Văn phòng HĐND và UBND quận chỉ đạo tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử các hoạt động hưởng ứng về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Phát động và thông báo rộng rãi các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.
4. Các trường học trên địa bàn quận tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các trường học trong thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/05/2024. Vận động học sinh, giáo viên tham gia Cuộc thi kể chuyện theo sách với Chủ đề: “Sách và Khát vọng tương lai” do thành phố tổ chức. Tổ chức vệ sinh, sắp xếp kho sách tại thư viện các trường học. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường. Tổ chức cho học sinh thi đóng vai và kể chuyện theo Sách. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng thư viện lớp học 50K với khẩu hiệu “Góp một cuốn sách để đọc được nhiều cuốn sách”. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, triển khai các hoạt động nâng cao văn hóa đọc, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập gắn liền với chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Hướng dẫn thư viện các trường học chọn nội dung tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam như: trưng bày, sắp xếp, tọa đàm về sách…
6. Ủy ban nhân dân các phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho phù họp. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về Ngày sách Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; Thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.
7. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3/2024; các hoạt động chính được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/05/2024.
8. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
1. Ngày sách Việt Nam 21/4 - Tôn vinh văn hóa đọc sách!
2. Chăm lo, phát triển văn hóa đọc là trách nhiệm của toàn xã hội!
3. Hãy tôn vinh giá trị của sách trong đời sống!
4. Đọc sách là góp phần nâng cao hiểu biết, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người!
5. Sách - Kho tàng trí thức của nhân loại!

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0