image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chinh sách xã hội

 

          Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận Dương Kinh; khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định Chính trị và phát triển Kinh tế - xã hội tại địa phương.

          Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách được ban hành ngày 22/11/2014. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận Dương Kinh; khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

           Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND), Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận, các chương trình tín dụng ưu đãi đã được triển khai kịp thời, đầy đủ tới các tầng lớp nhân dân trên địa toàn quận, gắn bó hội viên với các Tổ chức Chính trị - xã hội, tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

NHCSXH giao ban với Lãnh đạo phường, Hội đoàn thể, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn phường Đa Phúc

 

           Trong quá trình triển khai thực hiện, Quận ủy, UBND quận đã ban hành các Thông tri, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.

          Hàng năm Quận ủy, HĐND, UBND quận luôn quan tâm, cân đối nguồn ngân sách quận bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn quận, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường quan tâm bố trí Điểm giao dịch của NHCSXH trong khuôn viên UBND phường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội đoàn thể, tổ Tiết kiệm và vay vốn và nhân dân trên địa bàn phường giao dịch với Ngân hàng được thuận lợi, an toàn và nhanh chóng.

          Uỷ ban MTTQVN quận, phường, Tổ chức Chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tăng cường thực hiện chức năng giám sát đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. 

          Các Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy của các tổ chức chính trị xã hội các cấp đều được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt trong hoạt động bình xét cho vay tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng; lồng ghép các chương trình, dự án, tư vấn giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình.

          Đến 31/5/2024, trên địa bàn quận Dương Kinh đang triển khai thực hiện cho vay 09 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ 151 tỷ đồng, tăng 110,6 tỷ đồng so với năm 2014 với 2.543 hộ đang còn dư nợ; giúp cho 6.200 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. 

         Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận./.

Bùi Duy Tân - PCVPHDND&UBND

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0