image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; Uỷ ban nhân dân quận ban hành văn bản chỉ đạo: 

      1. Công an quận phối hợp với Phòng Kinh tế: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban nhân dân các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và người dân tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa cháy nổ, cách thức xử lý khi có cháy nổ, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho người dân. 

      2. Ủy ban nhân dân các phường: Vận động 100% các hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm cá nhân như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây thả chậm....Mở lối thoát hiểm khẩn cấp thứ 2; mỗi gia đình có 01 người được học, tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; 100% các hộ kinh doanh hàng dễ cháy tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, trong các khu dân cư; các ngõ dài trên 50m có điểm chữa cháy công cộng trang bị bình chữa cháy, búa, rìu, xà beng phá dỡ để phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu. 

      3. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận, Uỷ ban nhân dân các phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và các Kế hoạch, văn bản đã chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp với Công an quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho mọi người trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình; xây dựng củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa chảy cơ sở thường ứng trực 24/24 giờ và đầu tư, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để sẵn sàng xử lý kịp thời các tai nạn, sự cố cháy, nổ. Rà soát, kiểm tra ngay công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu dân cư để chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

      Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận về công tác phòng cháy chữa cháy trong phạm vi, trách nhiệm mình quản lý. 

      4. Phòng Văn hóa Thông tin quận phối hợp với Công an quận tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, nhất là kỹ năng thoát nạn, biện pháp phòng ngừa và cách thức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu cho người dân trên địa bàn quận. Yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận, Uỷ ban nhân dân các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0