image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

    Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và thực hiện Chủ đề năm 2024 của quận “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số”; Uỷ ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024:

     1. Mục đích, yêu cầu:

     - Triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, bảo đảm nguyên tắc khen thưởng đúng luật, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nêu gương học tập. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     - Tham mưu tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của quận.

     - Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận và vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng của quận.

     2. Ủy ban nhân dân quận xây dựng nhiệm vụ cụ thể theo từng quý và giao các cơ quan, ươn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

     Kế hoạch số 15/KH-UBND

     KH.TrienkhainhiemvuTDKT2024.signed.pdf

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0