image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Anh Dũng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh

    Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Anh Dũng (giai đoạn 1), phường Anh Dũng, quận Dương Kinh:

    1. Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ dự án.

    2. Yêu cầu:

    - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đối tương bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận để người có đất và tài sản trên đất thu hồi chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

    - Tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất, khảo sát thực tế, thống kê, kiểm đếm, xác định rõ nguồn gốc quá trình sử dụng nhà, đất tại diện tích sử dụng đất và các tài sản, vật kiến trúc khác trên đất để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

     3. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Anh Dũng (giai đoạn 1), phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

     4. Diện tích, vị trí thu hồi:

    - Diện tích thu hồi: 11.665,4 m2 đất;

    - Vị trí, chỉ giới các thửa đất: xác định theo Trích lục địa chính số 93/2023-TL tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật - dữ liệu, thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ký ngày 25/4/2023.

     5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thực hiện ngay sau khi họp, triển khai Thông báo thu hồi đất đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và theo tiến độ thực hiện Dự án.

     6. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: Triển khai thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt (nếu có).

     7. UBND quận giao nhiệm vụ lập, thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các phòng và các đơn vị có liên quan.

     8. UBND quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể quận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể phường hỗ trợ, phân công cán bộ tham gia công tác dân vận, kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án, để nhân dân thông suốt, đồng 6 thuận, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng tiến độ không phát sinh khiếu nại.

     9. UBND quận yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi:

    - Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

    - Phải chấp hành quyết định thu hồi đất khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai.

    - Có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp cho Trung tâm phát triển quỹ đất trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. /.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0