image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Dương Kinh năm 2024

Ban An toàn giao thông quận Dương Kinh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2024:

1. Mục đích: Tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2023; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tham gia giao thông kinh doanh vận tải; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm trên địa bàn quận. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Yêu cầu: Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 với các phong trào thi đua của các tổ chức, ban, ngành, và Ủy ban nhân dân các phường phát động. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của quận. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phối hợp chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức và các lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT. 

3. Đối tượng thực hiện: Các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông quận; Uỷ ban nhân dân các phường. 

4. Nội dung phong trào:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chị thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 48/NỌ-CP, Nghị quyết số 149/NỌ-CP, Quyết định số 2060/QĐ-TTg, Chị thỉ số 10/CT-TTg, Chỉ thị số 31/CT-TTg.

- Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch ngành của quận, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. 

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tiềm ấn tai nạn giao thông. 

- Kiên trì, tích cực xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên mạng xã hội và hạ tầng số.

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải và xử lý vi phạm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính. 

- Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế phường, trạm y tế; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. 

* Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ khi Kế hoạch này ban hành đến hết ngày 31/12/2024./.

Quốc Vũ

AdminDuongKinh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0