image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT; ATVSLĐ; nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể và phòng, chống cháy nổ năm 2024.

Uỷ ban nhân dân quận Dương Kinh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; an toàn vệ sinh lao động; nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể và phòng, chống cháy nổ năm 2024:

1. Mục đích: Kịp thời nắm tình hình chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp. Nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và yêu cầu khắc phục những tồn tại của đơn vị nhằm chấp hành đúng các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và phát triển bền vững tại các doanh nghiệp. Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra đề xuất các biện pháp xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung kiểm tra

- Giấy phép đầu tư (giấy phép kinh doanh). 

- Nội quy lao động; thời giờ làm việc; thỏa ước lao động tập thể và chế độ phúc lợi doanh nghiệp đối với công nhân lao động; chế độ lao động nữ. 

- Việc xây dựng thang, bảng lương năm 2023, 2024 do doanh nghiệp tự xây dựng để áp dụng thực hiện tại đơn vị. 

- Hợp đồng lao động, bảng thanh toán lương năm 2023, 2024 và các chế độ hỗ trợ người lao động theo quy định của Luật lao động. 

- Tình hình quản lý, sử dụng lao động, lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (nếu có); lập và sử dụng sổ quản lý lao động. 

- Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện người lao động, quy chế dân chủ, quyết định thành lập tổ đối thoại, các biên bản đối thoại định kỳ. 

- Hồ sơ bảo hiểm xã hội, danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, chứng từ giải quyết các chế độ ốm đau thai sản, thông báo thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, danh sách trích nộp bảo hiểm xã hội. 

- Phương án huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hồ sơ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, quyết định thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động, kế hoạch và sổ cấp phát đồ bảo hộ lao động cho người lao động, việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ký cam kết không sản cuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng vũ khí, vạt liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo … 

- Việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và quản lý lao động theo quy định. 

- Các chế độ thực hiện hỗ trợ khác đối với người lao động (nếu có). 

= Chế độ thông tin báo cáo và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện Luật lao động theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

3. Danh sách các doanh nghiệp kiểm tra chia làm 2 - 3 đợt:

Đợt 1 số lượng 23 doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm).

4. Phương pháp kiểm tra: 

- Đoàn kiểm tra gửi Đề cương báo cáo cho doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp lập báo cáo bằng văn bản đầy đủ các nội dung theo đề cương báo cáo của đoàn kiểm tra gửi cho đoàn (kèm theo các giấy tờ liên quan nội dung kiểm tra); 

- Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế và làm việc với doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh. Các thành viên của đoàn kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn tiến hành xem xét tại chỗ các hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp. Kết thúc buổi làm việc có Biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra và doanh nghiệp; 

- Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Uỷ ban nhân dân quận; 

- Nếu doanh nghiệp có vi phạm sẽ kiến nghị doanh nghiệp khắc phục các vi phạm theo quy định hoặc kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

5. Thời gian kiểm tra: Thời gian kiểm tra đợt 1 bắt đầu từ ngày 20/6/2024 đến 30/12/2024.

Quốc Vũ

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0