image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Dương Kinh tổng kết hoạt động năm 2023

    Ngày 12/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận năm 2023; đồng chí Nguyễn Trí Nhân – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Trí Nhân – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị

    Năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH quận triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp với nhu cầu tăng trưởng vốn của từng phường, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Cơ bản các hộ vay chấp hành tốt quy định của NHCSXH, quy chế hoạt động của tổ TK&VV, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Đến 31/12/2023 tổng số thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận gồm Trưởng ban và 15 thành viên, tổ chức họp định kỳ 01 quý/lần theo đúng quy định. Năm 2023 đã tham mưu UBND quận chuyển bổ sung 1 tỷ đồng nguồn ngân sách ủy thác sang NHCSXH, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Các thành viên Ban Đại diện quận đã triển khai thực hiện kiểm tra được 06 lượt phường/16 lượt tổ TK&VV/80 lượt hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch. Các thành viên Ban Đại diện là Chủ tịch UBND phường thực hiện kiểm tra 24 lượt phường, 24 lượt tổ dân phố, 24 lượt tổ TK&VV với tổng số 121 lượt khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch. Tinh đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn cho vay đạt 140.974 triệu đồng, tăng 25.803 triệu đồng so với 31/12/2022, tăng 22,4%. Nguồn tiền gửi tiết kiệm đạt 15.674 triệu đồng, tăng 3.217 triệu đồng so với 31/12/2022, tăng 25,8%. Doanh số cho vay 58.377 triệu đồng, doanh số thu nợ 32.587 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 140.961 triệu đồng/2.491 hộ, tăng 25.790 triệu đồng, tăng 22,4%, hoàn thành 99,99% kế hoạch dư nợ. Nợ quá hạn 12 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ, giảm 22 triệu đồng so với với 31/12/2022. Nợ khoanh là 30 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đạt 140.821 triệu đồng/2.347 hộ/67 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), chiếm 99,9%/tổng dư nợ trên địa bàn quận, tăng 25.909 triệu đồng so với 31/12/2022, tăng 22,5%. Nợ quá hạn 12 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ ủy thác, giảm 22 triệu so với 31/12/2022. Nợ khoanh: 30 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ ủy thác. Tiền gửi thông qua các tổ TK&VV đạt: 67/67 tổ TK&VV/ 4.273 triệu đồng (Hội Nông dân 1.073 triệu đồng, Hội Phụ nữ 2.082 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh 847 triệu đồng, Đoàn thanh niên 271 triệu đồng). Đánh giá chất lượng hoạt động tổ TK&VV: 64 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 95,5%; 03 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 4,5%. Kết quả cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến 31/12/2023: Nguồn vốn cho vay: 24.836 triệu đồng; dư nợ cho vay 24.836 triệu đồng/401 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch dư nợ. Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 1.775 món vay/1.849.464.097 đồng...

    Năm 2024, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận tập trung tham mưu cho Quận ủy, UBND quận thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội. Tranh thủ mọi nguồn lực để tăng trưởng nguồn vốn cho vay phục vụ tốt nhất nhu cầu vay vốn của nhân dân: Nguồn vốn từ Trung ương tăng từ 10% trở lên so với dư nợ năm 2023 (số tuyệt đối tăng từ 12,5 tỷ đồng trở lên); nguồn vốn ủy thác tại địa phương tăng 5 tỷ đồng trở lên (nguồn vốn ủy thác của thành phố tăng 4 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác của quận tăng 01 tỷ đồng). Tập trung giải ngân cho vay kịp thời nguồn vốn quay vòng và nguồn vốn cấp mới, phấn đấu hoàn thành 99,9% kế hoạch dư nợ năm 2024. Thực hiện tốt thu lãi tiền vay, phấn đấu hoàn thành 100% thu lãi đến hạn. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch Trung ương giao, 100% các tổ TK&VV hoàn thành kế hoạch giao. Tổ chức thực hiện kiểm tra hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2024. UBND các phường tập trung rà soát các đối tượng đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi: cho vay Nhà ở xã hội theo NĐ100/2015/NĐ-CP, cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt chương trình cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách. Phấn đấu 100% các Tổ TK&VV thực hiện giao dịch thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm qua ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách. Phấn đấu đến cuối năm 2024 không còn nợ quá hạn. Tích cực thông tin, truyền thông về các chính sách tín dụng ưu đãi, gương người tốt, việc tốt, hiệu quả của đồng vốn tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế của người dân và đối với mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quận./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0