image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân quận Dương Kinh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND quận Dương Kinh thông báo Kỳ họp thứ 15 HĐND quận dự kiến tiến hành trong 02 ngày: ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2024; khai mạc vào hồi 8h00 ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở HĐND và UBND quận (Trung tâm hành chính - chính trị quận)

Nội dung chủ yếu của kỳ họp: 

1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận 6 tháng cuối năm 2024. 

2. Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2023. 

4. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công của quận năm 2025. 

5. Xem xét các báo cáo: 

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND quận, UBND quận, các Ban HĐND quận, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND quận về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2023. 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của UBND quận về: kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

6. Nghe Thông báo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

7. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung Kỳ họp thứ 15 HĐND quận. 

8. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận. 

9. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. 

10. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo quy định./.

Quốc Vũ

AdminDuongKinh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0