image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận Dương Kinh khóa III bầu ​

 I. KHỐI THƯƠNG TRỰC HĐND QUẬN

 1. Ông Vũ Bình Dương - Chủ tịch HĐND quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,7% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch HĐND quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Phạm Văn Minh Trưởng Ban KT - XH Hội đông nhân dân quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,7% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Đỗ Trọng Toản Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

II. KHỐI UBND QUẬN

1. Ông Nguyễn Minh Phương Ch tịch Ủy ban nhân dân quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

2. Ông Đặng Xuân Điện - Phó Chù tịch y ban nhân dân quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyn Trí Nhân - Phó Chú tịch y ban nhân dân quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Nguyễn Xuân Biếc - Ủy viên UBND, Trướng Công an quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Trịnh Văn Cừ - Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

6. Ông Đào Hữu Cường - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nội vụ quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

7. Bà Ngô Thị Hoa - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

8. Ông Nguyễn Đức An - y viên UBND, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Trịnh Vũ Nam - Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Nguyn Hữu Dũng - y viên UBND, Trưng phòng Quản lý đô thị quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 92,9% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 7,1% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Nguyn Chí Linh - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

12. Ông Nguyễn Hồ Phương - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 7,1% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Trần Văn Thng - Ủy viên UBND, Truởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Cảnh Hưng - Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Nguyễn Văn Đại - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Văn hòa và Thông tin quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Bà Vũ Hng Nga - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tư pháp quận

- S phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 7,1% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,6% tổng số phiếu thu về).

17. Bà Nguyễn Thị Nhài - y viên UBND, Trung phòng Y tế qun

- S phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3% tổng s phiếu thu v).

- S phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,7% tổng s phiếu thu v).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0