image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn quận Dương Kinh

Thực hiện việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Dương Kinh năm 2024; Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch Thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024, như sau:
1. Mục đích: Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai; đảm bảo nguồn thu, chi xây dựng Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố.
2. Yêu cầu: Tổ chức thu đúng, thu đủ theo mức đóng góp hàng năm trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Quỹ phòng chống thiên tai thành phố. Việc quản lý Quỹ phải đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố.
3. Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài:
a. Mức đóng góp: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu là 500.000 (Năm trăm nghìn đồng), tối đa là 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
b) Hình thức thu: Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn quận có trách nhiệm nộp quỹ năm 2024 và truy nộp số nợ quỹ năm 2023 (nếu có) vào tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố hoặc quận.
4. Đối với cá nhân
a) Mức đóng góp: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động
bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp một lần trong một năm như sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.
- Người lao động khác, ngoài các đối tượng nêu trên, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.
b) Hình thức thu:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn quận và các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài có trách nhiệm thu tiền đóng góp quỹ năm 2024 và truy thu nợ quỹ năm 2023 (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý nộp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố hoặc quận (các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cấp chứng từ thu tiền nộp quỹ cho cá nhân để tránh việc trùng lặp thu quỹ tại
nơi cư trú).
- Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thu quỹ năm 2024 và truy thu nợ quỹ năm 2023 (nếu có) của cán bộ công chức phường và các đối tượng người lao động khác trên địa bàn nộp vào tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai quận. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ là Phiếu thu theo mẫu số 01-TT ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.
5. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ
Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
6. Thời hạn nộp quỹ năm 2024
Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ.
7. Tổ chức thu nộp quỹ: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chuyển tiền thu nộp quỹ vào tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố hoặc quận theo thông tin chi
tiết như sau:
- Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
- Tài khoản: 3761.0.1124210.91049 tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.
Hoặc
- Tên đơn vị nhận tiền: BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Dương Kinh.
- Số TK: 3761.0.1126812.91049.
- Nộp tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Dương Kinh hoặc Ngân hàng Công thương Ngô Quyền - Phòng GD Võ Nguyên Giáp.
8. Chế độ báo cáo và công khai nguồn thu, nộp Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0