image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hằng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9

         Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND thành phố về việc tặng quà của thành phố hằng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND), UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện:

         1. Mục đích: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, ngành đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tới các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; người cao tuổi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung và cán bộ, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập có nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và tại làng trẻ em SOS Hải Phòng; các đơn vị, tổ chức hội có chức năng giúp UBND thành phố trong công tác hỗ trợ, thực hiện chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời việc tặng quà tới các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND.

         2. Yêu cầu: Tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND tới các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trên địa bàn quận. Các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND bảo đảm việc rà soát, thống kê, bình xét công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định; đủ chế độ chính sách, kịp thời và đúng quy định của pháp luật chuyên ngành. Huy động các nguồn lực hợp pháp khác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với các đối tượng nhân dịp lễ, tết hằng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đúng, đủ theo quy định.

         3. Phạm vi thực hiện: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND: quy định nội dung, mức quà tặng của thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; Ngày Quốc khánh 02/9.

         4. Đối tượng thực hiện: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, cụ thể:

         - Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, người thờ cúng liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

         - Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 101 tuổi trở lên - Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

         - Người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

         - Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từng giai đoạn;

         - Đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung và cán bộ, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập có nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng;

         - Cá nhân Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; Hộ nghèo; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà.

         - Các đơn vị, tổ chức hội có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác hỗ trợ, thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội;

         - Các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh được lãnh đạo quận đến thăm, tặng quà.

         - Thương, bệnh binh nặng có nguyên quán tại Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - TBXH quản lý.

         5. Nội dung chính sách: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND:

         a. Nhân dịp Tết Nguyên đán

         - Mức quà 5.500.000 đồng/người (bằng tiền mặt 5.200.000 đồng/người, bằng hiện vật 300.000 đồng/người):

         + Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hằng tháng;

         + Người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

         - Mức quà 5.500.000 đồng/người (bằng tiền mặt): Thương, bệnh binh nặng có nguyên quán tại Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - TBXH quản lý.

         - Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (bằng tiền mặt):

         + Mức quà 900.000 đồng/người đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85;

         + Mức quà 1.200.000 đồng/người đối với người cao tuổi ở tuổi 90;

         + Mức quà 1.500.000 đồng/người đối với người cao tuổi ở tuổi 95;

         + Mức quà 1.700.000 đồng/người và 5 mét vải lụa đối với người cao tuổi ở tuổi 100;

         + Mức quà 1.800.000 đồng/người đối với người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên.

         - Mức quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo (bằng tiền mặt):

         + Mức quà 1.800.000 đồng/hộ đối với Hộ nghèo;

         + Mức quà 1.600.000 đồng/hộ đối với Hộ cận nghèo.

         - Mức quà 1.000.000 đồng/người (bằng tiền mặt):

         + Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

         + Người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

         + Đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng;

         + Cán bộ, nhân viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

         - Mức quà 2.000.000 đồng/đơn vị (bằng hiện vật):

          + Các đơn vị, tổ chức hội với chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác hỗ trợ, thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gồm 07 hội cấp thành phố: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, Hội Doanh nghiệp và cơ sở của người khuyết tật thành phố Hải Phòng, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Từ thiện thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố, Hội Người mù thành phố, Hội Người cao tuổi thành phố.

         + 12 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an: Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng, Làng Trẻ em SOS Hải Phòng, Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, phổ thông Hermann Germeiner, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Trường Khiếm thính, Trường Khiếm thị, Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình.

         b. Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7:

         - Mức quà 5.500.000 đồng/người (bằng tiền mặt 5.200.000 đồng/người, bằng hiện vật 300.000 đồng/người):

         + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp

hằng tháng;

         + Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng Trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hằng tháng;

         + Người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

         - Mức quà 5.500.000 đồng/người (bằng tiền mặt): Thương, bệnh binh nặng có nguyên quán tại Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

         c. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9:

         - Mức quà 5.500.000 đồng/người (bằng tiền mặt):

         + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

         + Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp

hằng tháng.

         6. Nguyên tắc áp dụng: thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND:

         - Đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, người thờ cúng liệt sĩ:

         Trường hợp một đối tượng hưởng nhiều chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì chỉ được thụ hưởng một suất quà; Gia đình liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì tặng quà cho người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ tặng 01 suất quà); Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đồng thời hưởng chế độ trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ hoặc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thì được tặng 01 suất quà theo định suất của người có công với cách mạng và định suất quà theo số lượng liệt sĩ; Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời người đó là người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

         - Đối với nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt:

         + Đang thường trú hoặc tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên trên địa bàn quận;

         + Một trẻ em thuộc nhiều nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau thì chỉ được nhận 1 lần hỗ trợ/năm;

         + Bảo đảm dưới 16 tuổi tính đến ngày mồng 01 Tết Âm lịch (quy ra ngày Dương lịch).

         - Đối với người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Có đăng ký thường trú trên địa bàn quận, được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường cấp Giấy xác định mức độ khuyết tật.

         7. Trình tự thực hiện

         - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung của Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND; Kế hoạch số 249/KHUBND ngày 22/9/2023 của UBND thành phố và nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của UBND quận.

         - Tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND và quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

         - Hằng năm tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính và Sở Lao động - TBXH tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện.

         - Tổ chức tặng quà cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND.

         - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tặng quà cho các đối tượng theo quyđịnh tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND.

         8. Kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách.

         9. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/2026./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0