image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn quận Dương Kinh

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan phối quản trên địa bàn quận: 

1. Ủy ban nhân dân các phường thu của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐCP và nộp vào tài khoản Quỹ PCTT của quận. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ là Phiếu thu theo mẫu số 01-TT ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; điểm c khoản 3 Điều 12 “Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b nêu trên, đóng góp 10.000 đồng/người/năm”. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, đơn vị triển khai công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 nộp về tài khoản Quỹ theo quy định. Tổng hợp danh sách các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo quy định từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ; lập danh sách trình Ủy ban nhân dân quận quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân quận trước ngày 31/5/2024.

2. Các phòng, đơn vị, doanh nghiệp:

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động thuộc phạm vi quản lý nộp về tài khoản Quỹ theo quy định; điểm a khoản 3 Điều 13 “Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng” 

- Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách kế hoạch thu, nộp quỹ của các cá nhân do mình quản lý và nộp Quỹ theo định mức được quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP; khoản 1 Điều 12 “Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu là 500 nghìn đồng (năm trăm nghìn đồng), tối đa là 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức”; điểm b khoản 3 Điều 12 “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất”. 

- Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thuộc các đối tượng quy định tại điểm i, k khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân quận trước ngày 31/5/2024, để UBND quận tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo quy định.

3. Triển khai việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024:

- Đối với cá nhân nộp một lần trước ngày 31/7/2024.

- Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2024; số còn lại nộp trước ngày 30/11/2024.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nộp quỹ phòng chống thiên tai về tài khoản sau: 

+ Tên đơn vị nhận tiền: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Dương Kinh.

+ Số TK: 3761.0.1126812.91049.

+ Nộp tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Dương Kinh hoặc Ngân hàng Công thương Ngô Quyền - Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận qua số điện thoại: 02253.880.651 để được giải đáp./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0