image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy. (diện tích đất thuộc địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh)

    Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo:

    1. Thu hồi 1.070.805,0 m2 đất tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy (diện tích đất thuộc địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) do Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà đầu tư.

    - Vị trí, chỉ giới các thửa đất: xác định theo Mảnh trích đo địa chính số: TĐ 617-2023, TL tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ký ngày 27/11/2023.

    - Loại đất đang sử dụng gồm: đất ở, đất trồng lúa, đất giao thông, đất thủy lợi, loại đất khác (nếu có).

    - Lý do thu hồi đất: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy (diện tích đất thuộc địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh).

    2. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thời gian bắt đầu kể từ ngày triển khai thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân quận.

    3. Dự kiến kế hoạch di chuyển, giải phóng mặt bằng: Theo kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân quận.

    4. Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

     Đối với người có đất thu hồi: Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận và cơ quan liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

    Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0