image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sởT

    Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả kỷ luật, kỷ cương kỷ hành chính và văn hoá công sở, trong đó tập trung thực hiện nghiêm các nội dung:

    1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung các văn bản của cấp trên về văn hóa công sở; về kỷ luật kỷ cương công vụ, về phòng chống tham nhũng lãng phí, cụ thể như:

    - Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

    - Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; các văn bản về quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

    - Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

    - Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

    - Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

    - Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

    - Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Nội quy văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận.

    2. Thực hiện nghiêm những nội dung về “Cam kết không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực” năm 2024.

    3. Tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đối với việc thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2024.

    4. Các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ họp, họp đúng, đủ thành phần; việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cho các cuộc họp được đảm bảo yêu cầu; chủ động lồng ghép các cuộc họp, hội nghị tiết kiệm thời gian cho cán bộ, công chức làm việc chuyên môn. Thực hiện tốt văn hoá công sở theo các nội dung tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận.

    - Quán triệt thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui vẻ; không vi phạm các quy định của pháp luật; tập trung cao để hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, không để việc tồn đọng, chưa giải quyết.

    5. Tổ công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ quận tiếp tục kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường; báo cáo Uỷ ban nhân dân quận sau các cuộc kiểm tra./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0