image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá

     Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá. Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh đề nghị các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, các Ban quản lý di tích trên địa bàn quận thực hiện:

     - Triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Lễ hội xuân 2024. 

     - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của Nhân dân và du khách về giá trị, ý nghĩa của di tích và nhân vật lịch sử được thờ tự trong di tích; thực hiện các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống; không tự ý bổ sung những tác phẩm nghệ thuật, đồ trang trí, sử dụng các loại sản phẩm nghe nhìn không phù hợp với tính chất của di tích, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường văn hoá tại di tích; đảm bảo thực hiện các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở di tích diễn ra theo truyền thống văn hoá, lịch sử của dân tộc; tuân thủ những quy định liên quan đến việc bảo vệ di tích (như về trang phục, quy định về thời gian, khu vực tham quan…), lối sống văn hoá lành mạnh khi đến di tích.

     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội tại di tích; kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng di tích để trục lợi gây mất trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hoá và pháp luật liên quan. (4). Ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hoá phi vật thể, như: thực hành di sản không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản; thay đổi, bổ sung các yếu tố mới và biểu diễn di sản mà không có sự đồng thuận của cộng đồng chủ thể di sản./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0