image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập năm 2024

    Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh ban hành kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) – Xây dựng xã hội học tập năm 2024

    1. Mục đích:

     - Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu lớn lao của Đảng và nhà nước ta về Giáo dục Đào tạo, tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác PCGD, XMC từ đó huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực cho quận và thành phố.

    - Củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học, Phổ cập giáo dục THCS, Phổ cập Trung học và Nghề, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ.

    - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được thường xuyên học tập suốt đời.

    2. Yêu cầu:

    - Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo quận, các phường, các phòng, ban, ngành, đơn vị, các nhà trường chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.

    - Công tác triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng thời phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc và tự đánh giá để có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

    - Đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quá trình nhập dữ liệu, báo cáo, thống kê số liệu phổ cập giáo dục và tổ chức kiểm tra công nhận hàng năm đúng tiến độ thời gian quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014.

    - Động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập. Hàng năm, 100% các phường làm tốt công tác tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương được học tập suốt đời.

    - Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” các phường được triển khai nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030 trong toàn quận.

     3. Nội dung thực hiện:

      a) Xây dựng xã hội học tập.

     b) Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ

     - Mục tiêu tổng quát:

     + Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường và duy trì tốt số lượng học sinh phổ thông và kết quả xóa mù chữ.

     + Duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và nghề trên địa bàn quận, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, từng bước hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề.

     + Tổ chức điều tra, thống kê thiết lập biểu mẫu phổ cập giáo dục đảm bảo chính xác, theo đúng quy định.

     - Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

     * Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đúng quy định, có chất lượng. Năm 2024 có 100% số phường trong quận được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

    * Phổ cập giáo dục Tiểu học:

    Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định, có chất lượng. Năm 2024 có 100% số phường trong quận được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ III;

    * Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: Duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS đúng quy định, có chất lượng. Năm 2024 có 100% các phường trong quận được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ III;

    * Phổ cập Trung học và nghề: Duy trì kết quả phổ cập Trung học và nghề đúng quy định, có chất lượng. Năm 2024 có 100% các phường trong quận được công nhận đạt phổ cập Trung học và nghề.

    * Phổ cập giáo dục xóa mù chữ: Năm 2024 có 100% các phường trong quận đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ II./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0