image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân

UBND quận Dương Kinh phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân trên địa bàn quận với nội dung:

1. Mục dicds,, yêu cầu; Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức phong trào thi đua gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. 3. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

2 Chủ đề thi đua: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, viết tiếp chiến công, xứng danh thành phố Cảng anh hùng”. 

3. Nội dung thi đua:

a) Phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. 

b) Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân, truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội. 

c) Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và công tác an sinh xã hội; đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và Nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

d) Lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn quận thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

e) Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong tổ chức, triển khai, tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. 

4. Thời gian được triển khai đến hết tháng 12 năm 2024 

5. Khen thưởng;

Thành tích của phong trào thi đua được coi là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2024 của các tập thể, cá nhân các cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Thủ trưởng các địa phương, đơn vị lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn quận trong thực hiện Phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0