image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024, Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024)

    Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024); Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024; Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024):

    1. Mục đích

     - Tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân quận về những thành tựu, kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2024; động viên cán bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân quận tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 ở mức cao nhất ngay từ những tháng, quý đầu năm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng, 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố năm 2024.

    - Cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ quận và Chủ đề năm 2024 của thành phố, quận. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh; tích cực tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng quận phát triển văn minh, thân thiện; tiếp tục tạo thế và lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    - Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 253/KH-ƯBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

    2. Yêu cầu:

    - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2024 và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024; các hoạt động tổ chức phải đảm bảo chất lượng, trang trọng, ấn tượng, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc; tạo ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân quận.

    - Các hoạt động chào năm mới 2024 và đón Tết Nguyên đán phải đảm bảo tuân thú và thực hiện đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Quận ủy về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh.

    - Từng hoạt động phải xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ quy mô, thời gian, địa điểm, nguồn lực, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện và đối tượng tham gia; khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức huy động xã hội hóa.

    - Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định, thông tin liên lạc thông suốt.

    - Các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy và của quận; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

     3. Các nội dung vận động:

     a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, treo đèn trang trí trên các tuyến phố trung tâm quận, phường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; vận động, hướng dẫn treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - 2024 tại trụ sở các cơ quan, công sở, đơn vị, lực lượng vũ trang, các quận, phường và các hộ gia đình.

     b) Tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng. c0

     c) Tổ chức tiếp xúc báo chí; doanh nhân tiêu biểu; tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn - 2024.

     d) Tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của quận:

     - Tổ chức các hoạt động vãn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao và lễ hội truyền thống đảm bảo sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. 

     - Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào Xuân Giáp Thìn - 2024” và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng; chương trình biểu diễn văn nghệ Đêm Giao thừa và một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong dịp Tết tại quận và các địa phương (căn cứ vào tình hình thực tế). 

     - Tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân đảm bảo mỹ quan, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn.

     - Ủy ban nhân dân các phường tăng cường quản lý, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội truyền thống trong dịp Tết phục vụ Nhân dân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; chống phô trương, lãng phí và các hình thức trá hình, biến tướng, mê tín dị đoan.

     e) Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, quan tâm chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trong dịp Tết; công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

    g) Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, kiểm soát thị trường văn hóa phẩm.

     h) Đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

     i) Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong dịp Tết.

     k) Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

     l) Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách và người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

     m) Tổ chức Tết trồng cây, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0