image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

          Chiều ngày 13/3/2024, HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu: Bùi Đức Quang - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận.

Quang cảnh hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023

 

Các đại biểu báo cáo tham luận

          Năm 2023, HĐND quận, HĐND các phường ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai phát động phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản. HĐND quận đã chủ động xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá chấm điểm xếp loại trong hoạt động HĐND năm 2023 đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND để kịp thời động viên, khen thưởng. Chủ đề thi đua “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng” được HĐND quận và các phường tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, như ứng dụng kỳ họp số - kỳ họp không giấy tờ, số hoá hồ sơ tài liệu các kỳ họp, ứng dụng chữ ký số, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp của quận chuyển biến mạnh mẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú. HĐND các cấp chủ động, tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định đúng đắn, kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân: HĐND quận tổ chức 04 kỳ họp (02 kỳ họp chuyên đề, 02 kỳ họp thường lệ), ban hành 38 Nghị quyết; HĐND các phường tổ chức 13 kỳ họp (trong đó có 01 kỳ họp chuyên đề), ban hành 48 Nghị quyết. Thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, duy trì tốt mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của HĐND cấp trên với HĐND cấp dưới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của quận năm 2023: HĐND quận tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng (trong đó 05 cuộc giám sát chuyên đề, 16 cuộc giám sát thường xuyên, 01 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND quận); HĐND các phường tổ chức 31 cuộc giám sát (trong đó có 12 cuộc giám sát chuyên đề). Công tác khen thưởng tiếp tục được Thường trực HĐND quận quan tâm triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng và giới thiệu, biểu dương nêu gương nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại Hội nghị, đại biểu HĐND các phường đóng góp ý kiến nhằm đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND; phát huy hiệu quả, vai trò hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đ/c Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen cho các tập thể

 

Đ/c Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Giấy khen cho các cá nhân

          Nhân dịp này, UBND quận trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp năm 2023. 

          Năm 2024, HĐND quận tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do HĐND, UBND thành phố phát động; đồng bộ, thống nhất, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND quận, phường năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND các cấp. Chú trọng tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát hướng trọng tâm chủ đề của quận, các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của cử tri và Nhân dân, các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, ý kiến, kiến nghị của công dân. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng/lần để trao đổi những vướng mắc, cách làm hay, sáng tạo giữa các đơn vị tạo sự gắn bó, đoàn kết, thi đua lẫn nhau cùng tiến bộ, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2024.

Các Ban HĐND quận ký giao ước thi đua

 

Các Tổ đại biểu HĐND quận ký giao ước thi đua

 

Thường trực HĐND các phường ký giao ước thi đua

 

          Tại hội nghị, Thường trực HĐND quận phát động phong trào thi đua năm 2024. Các ban HĐND quận, các Tổ đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND 06 phường đã cam kết thực hiện và ký giao ước thi đua năm 2024.

Đ/c Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Thường trực, các ban của Hội đồng và từng vị đại biểu dân cử; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024 và cả Nhiệm kỳ; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Lựa chọn các vấn đề cần thiết, cấp bách của địa phương để thực hiện giám sát theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định; tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND quận, phường và các cơ quan tham mưu về thi đua, khen thưởng cần tập trung làm tốt công tác khen thướng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chât; đôi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyến đôi số; phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điên hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo./.

Quốc Vũ

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0