image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và Kỷ niệm chương; tổng kết công tác xây dựng Đảng và biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

     Ngày 26/01/2024, Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và Kỷ niệm chương; tổng kết công tác xây dựng Đảng và biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Đào Văn Ninh – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy đọc diễn văn kỷ niệm

 

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị

     Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy ôn lại chặng đường 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng và của cách mạng Việt Nam, khẳng định niềm tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà Đảng, dân tộc ta đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng chí nhấn mạnh lịch sử Đảng bộ quận Dương Kinh luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn quận tự hào về Đảng bộ quận với 16 năm thành lập và phát triển, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường, nêu cao tính chiến đấu, tinh thần đoàn kết, luôn giữ vững bản chất cách mạng kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn thách thức, vượt khó đi lên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định và phát triển. 18/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 04 của Quận ủy hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Quận tập trung cao công tác thu ngân sách, tổng thu NSNN thực hiện trên 562 tỷ đồng; trong đó, thu trên địa bàn quận thực hiện hơn 362 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, TTXD, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo; hoàn thành giao đất cho 15 hộ thuộc vụ việc 86 hộ dân tại phường Hưng Đạo đã kéo dài nhiều năm và phức tạp; tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Quận và 5 dự án đầu tư của thành phố. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, phong phú; chất lượng công tác giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm kịp thời. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Quận tập trung thực hiện hiệu quả và hoàn thành 23/23 nhiệm vụ chuyển đổi số, 17/17 nhiệm vụ CCHC. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới, tăng cường và triển khai đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và thành lập 02 tổ chức Đảng, 12 tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Hoạt động của HĐND, UBND quận được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của thành phố, Nghị quyết của Quận ủy. MTTQ và các đoàn thể quận có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Đ/c Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thừa ủy quyền trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí Lãnh đạo quận

 

Đ/c Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02

 

Đ/c Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02

 

Đ/c Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02

 

Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02

Đ/c Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

      Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quận đã góp phần thực hiện hoàn thành 18/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, trong đó có 10 chỉ tiêu và chỉ tiêu thành phần thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (CN – TTCN - XD chiếm 60,11%; TM - DV chiếm 37,24%; Nông – Lâm - Thủy sản chiếm 2,65%); công tác thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra và chỉ tiêu thành phố giao (đạt 130,6% kế hoạch quận; 133,7% kế hoạch thành phố giao). … Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng theo Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị quận được thực công khai, dân chủ, đúng quy định. Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng bộ quận hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: khối phường 06 tổ chức cơ sở đảng; cơ quan Đảng, Đoàn thể 06 tổ chức cơ sở đảng; lực lượng vũ trang 02 tổ chức cơ sở đảng; đơn vị sự nghiệp 08 tổ chức cơ sở đảng; phòng, ban, cơ quan hành chính 15 tổ chức cơ sở đảng; doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập 06 tổ chức cơ sở đảng. Tổng số đảng viên của Đảng bộ quận là 2.930 đồng chí. Năm 2023, đánh giá, xếp loại 100% TCCS Đảng: 97,6% TCCS đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TCCS đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19%); 2,4% tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên miễn đánh giá chất lượng 8,3%;  Đảng viên chưa được đánh giá chất lượng 1%;  Đảng viên đã đánh giá chất lượng chiếm 90,7% (Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 94,3%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17,5%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 5,5%; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,2%.

Đ/c Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân 

 

    Đ/c Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

     Nhân dịp này, 50 đảng viên quận Dương Kinh được Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024; Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Văn phòng Trung ương Đảng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Cấp ủy” cho đồng chí Đào Văn Ninh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy và đồng chí Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Quận ủy tặng Giấy khen cho 08 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2023; tặng Giấy khen 05 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Đ/c Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ quận Dương Kinh đạt được trong năm 2023. Đồng chi đề nghị quận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, xây dựng đoàn kết, tập trung cao cho các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngay từ đầu năm; phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, dư địa để phát triển bứt phá, gia tăng quy mô kinh tế quận; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư; chú trọng giải pháp tăng thu ngân sách, tạo nguồn thu bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, trong đó có diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển; tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng các dự án của quận và các dự án trọng điểm của thành phố. Chú trọng công tác xây Đảng, thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết, dân vận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; giữ vững ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn../.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0