image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement
 

image advertisement

 

   

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí cạnh trường Tiểu học Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh ​

 

         Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí cạnh trường Tiểu học Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.

         1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

         - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh.

         - Địa chỉ: Tầng 5, Khu Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

         2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản

         - Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở 43 lô đất tại vị trí cạnh trường tiểu học Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích: 3.907,56 m2.

         - Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá: 31.728.204.800đ (Ba mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, hai trăm lẻ bốn nghìn, tám trăm đồng)

         3. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

         Căn cứ Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

         4. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

         - Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (bản chính).

         - Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá.

         (Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã nộp sẽ không được hoàn trả).

         5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đãng ký tham gia tổ chức đấu giá:

         - Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023 (trong giờ hành chính).

         - Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh./.

 

       * Thông báo số 120/TB-TTPTQĐ Tải về

Quốc Vũ

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0