image banner
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN DƯƠNG KINH - TP. HẢI PHÒNG
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TẠI ĐỊA BÀN QUẬN DƯƠNG KINH


 ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TẠI ĐỊA BÀN QUẬN DƯƠNG KINH


TT

Chủ điểm

Địa chỉ

Phân loại điểm cung cấp dịch vụ

Xã/Phường

Số nhà/Thôn/Tổ...

Phân loại

 

Phường Hải Thành

 

 

1

Game online Luxury

Hải Thành

475 PVĐ

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

2

T-Zone 2

Hải Thành

511 PVĐ

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

3

Nét Minh Hà

Hải Thành

539 PVĐ

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

4

Hương hoàng Game

Hải Thành

543 PVĐ

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

5

Nhà hàng Hương Đồng

Hải Thành

PVĐ Tổ 3C

Nhà hàng

6

Sinh thái Thiên Quang

Hải Thành

Tổ 2a

Nhà hàng

7

Sinh thái Tâm Anh

Hải Thành

Tổ 2a

Nhà hàng

8

Nhà hàng Hải Đăng

Hải Thành

Tổ 2a

Nhà hàng

9

Nhà hàng vịt Đoàn Văn Vươn

Hải Thành

Tổ 2a

Nhà hàng

10

Nhà hàng Quang Tỉnh

Hải Thành

Tổ 1B

Nhà hàng

11

Cà phê Giọt Đắng

Hải Thành

Tổ 3A

Quán cà phê

12

Smile coffe

Hải Thành

Tổ 2B

Quán cà phê

13

Cà phê góc phố

Hải Thành

Tổ 1

Quán cà phê

14

Cà phê Bùi Thị Thanh

Hải Thành

Tổ 1

Quán cà phê

15

Khách sạn Hoa Ban

Hải Thành

1128 PVĐ

Khách sạn

 

Phường Đa Phúc

 

 

16

Karaoke Lệ Quyên

Đa Phúc

Số 10, .Đa Phúc

Nhà hàng

17

Karaoke Diệp Linh

Đa Phúc

Đường Nguyễn Như Quế, Đa Phúc

Điểm công cộng khác

18

Game Online

Đa Phúc

Đông Lãm 3, Đa Phúc

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

19

Đức Vọng Internet

Đa Phúc

Phúc Hải 5, Đa phúc

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

20

Huy Tiến Gaming

Đa Phúc

Phúc Hải 5, Đa phúc

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

22

GYM

Đa Phúc

Phúc Hải 1, Đa phúc

Điểm công cộng khác

23

Nhà nghỉ Phú Trường

Đa Phúc

Phúc Hải 1, Đa phúc

Điểm công cộng khác

24

Nhà nghỉ  Mai Về

Đa Phúc

Đông Lãm 4, Đa phúc

Điểm công cộng khác

 

Phường Anh Dũng

 

 

25

Thành Ngân

Anh Dũng

TDP Phấn Dũng, Anh Dũng

Điểm công cộng khác

26

Hoài Anh

Anh Dũng

TDP Ninh Hải, Anh Dũng

Điểm công cộng khác

27

MR Đàm

Anh Dũng

TDP Ninh Hải, Anh Dũng

Điểm công cộng khác

28

Anh Đức

Anh Dũng

TDP Trà Khê, Anh Dũng

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

29

NetZon

Anh Dũng

Số 426, Phạm Văn Đồng

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

30

Net Văn Long

Anh Dũng

TDP Phú Hải, Anh Dũng

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

32

Nhà nghỉ Mehico

Anh Dũng

số 193, đường Mạc Quyết,

Điểm công cộng khác

33

Khách sạn Độc Lập

Anh Dũng

số 202, đường Mạc Quyết

Khách sạn

34

Nhà nghỉ Moon

Anh Dũng

Ninh Hải 3, p. Anh Dũng

Điểm công cộng khác

35

Nhà nghỉ  Bồ Đào Nha

Anh Dũng

Số 42, Mạc Đăng Doanh

Điểm công cộng khác

36

Nhà nghỉ  Ngọc Minh Châu

Anh Dũng

Số 180, Mạc Quyết

Điểm công cộng khác

37

Khách sạn Hà Phương

Anh Dũng

Số 174, Mạc Quyết

Khách sạn

38

Khách sạn Sài Gòn

Anh Dũng

Số 168, Mạc Quyết

Khách sạn

39

Nhà nghỉ Hoa Phượng

Anh Dũng

Số 88, Mạc Quyết

Điểm công cộng khác

40

Nhà nghỉ Nam Tùng Dương

Anh Dũng

số 94, đường Mạc Quyết

Điểm công cộng khác

41

Motel Gia Viên Hương I

Anh Dũng

Số 218, Mạc Quyết

Khách sạn

42

Motel  Gia Viên Hương I

Anh Dũng

Đường Mạc Đăng Doanh, 

Khách sạn

43

Nhà nghỉ  Thu Thủy

Anh Dũng

Số 122, đường Mạc Quyết

Điểm công cộng khác

44

Motel  Đăng Quang

Anh Dũng

Đường Phạm Văn Đồng

Khách sạn

45

Khách sạn Pearl River

Anh Dũng

Km 8, Phạm Văn Đồng

Khách sạn

46

Nhà nghỉ Phúc Lâm

Anh Dũng

Đường Phạm Văn Đồng

Điểm công cộng khác

47

Nhà nghỉ Màu xanh

Anh Dũng

Đường Phạm Văn Đồng

Điểm công cộng khác

 

Phường Hưng Đạo

 

 

50

Karaoke Thành Ngân

Hưng Đạo

Mạc Đăng Doanh

Điểm công cộng khác

51

Hương Trà

Hưng Đạo

Tổ 6, Hưng Đạo

Điểm công cộng khác

52

Karaoke Diệu Linh

Hưng Đạo

463, Mạc Đăng Doanh

Điểm công cộng khác

53

Karaoke Quỳnh Anh

Hưng Đạo

Tổ 5, Hưng Đạo

Điểm công cộng khác

54

Karaoke Waka pro

Hưng Đạo

Số     , Mạc Đăng Doanh, 

Điểm công cộng khác

55

Karaoke Royal

Hưng Đạo

Số 406, Mạc Đăng Doanh, 

Điểm công cộng khác

56

Karaoke Time

Hưng Đạo

Số 609, MĐD, Vọng Hải,

Điểm công cộng khác

57

Hát cho nhau nghe

Hưng Đạo

Số 105, đường Vọng Hải,

Điểm công cộng khác

58

Karaoke Thủy Liễu

Hưng Đạo

Số  , Mạc Đăng Doanh,  Hưng Đạo

Điểm công cộng khác

59

Karaoke Trung Hậu
Nhà nghỉ Trung Hậu

Hưng Đạo

Số 704, Mạc Đăng Doanh, 

Điểm công cộng khác

60

Net Game

Hưng Đạo

Tổ dân phố số 6,  Hưng Đạo

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

61

Internet ĐKD

Hưng Đạo

Số 18, Tổ 8, Hưng Đạo

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

62

Internet B&A

Hưng Đạo

Số 25, Tổ 6,  Hưng Đạo

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

63

King Game

Hưng Đạo

Tổ 6, 513 Mạc Đăng Doanh,

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

64

Internet HT

Hưng Đạo

Tổ 6,  631 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo.

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

 

Phường Hòa Nghĩa

 

 

65

Karaoke H&T

Hòa Nghĩa

Phạm Văn Đồng, HN

Điểm công cộng khác

66

Game Online

Hòa Nghĩa

Số 96, Phạm Văn Đồng, HN

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

68

Game BT

Hòa Nghĩa

Số 212, đường Tư Thủy, HN

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

69

Game

Hòa Nghĩa

Số 51,Đường Đại Thắng, HN

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

 

Nhà nghỉ Quang Minh

Hòa Nghĩa

TDP 11, Hoà Nghĩa

Điểm công cộng khác

 

Nhà nghỉ Thành Long

Hoà nghĩa

TDP 12, Hoà Nghĩa

Điểm công cộng khác

71

Nhà nghỉ B&H

Hòa Nghĩa

Số 129, đường Tư Thủy, DK

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

72

Nhà nghỉ  T&T

Hòa Nghĩa

Số 1222, Phạm Văn Đồng,

Điểm công cộng khác

 

Phường Tân Thành

 

 

73

Karaoke Tiến Thành

Tân Thành

Số 1933, đường Phạm Văn Đồng

Điểm công cộng khác

74

Cà phê Hát cho nhau nghe Lưu Luyến

Tân Thành

TDP Tân Tiến, Tân Thành

Quán cà phê

75

Cafe 19

Tân Thành

TDP Tân Tiến, Tân Thành

Quán cà phê

76

Café Việt

Tân Thành

TDP Tân Hợp, Tân Thành

Quán cà phê

77

King game

Tân Thành

TDP Tân Tiến, Tân Thành

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

78

HV Net

Tân Thành

TDP Tân Tiến, Tân Thành

Điểm CCDV trò chơi điện tử (LAN, WAN)

79

Snow Café

Tân Thành

1757 Phạm Văn Đồng

Quán cà phê

80

Mộc Café

Tân Thành

TDP Tân Hợp, Tân Thành

Quán cà phê

81

Nhà nghỉ Hải Yến

Tân Thành

TDP Tân Hợp, Tân Thành

Điểm công cộng khác

82

Kitty kem tươi

Tân Thành

93 phố Tân Thành

Quán cà phê

83

Time Coffee hát cho nhau nghe

Tân Thành

1329 Phạm Văn Đồng

Quán cà phêimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0